Jamaica(876)
  
Japan(81)
Akita188
Chiba472
Fuchu423
Fukuoka92
Gifu582
Hiroshima82
Kagoshima992
Kanagawa44
Kawasaki44
Kobe78
Kochi888
Kyoto75
Miyazaki985
Nagasaki958
Nagoya52
Naha (Okinawa)988
Niigata25
Okayama862
Osaka66
Sapporo11
Sasebo956
Sendai22
Tachikawa425
Takamatsu878
Tokyo3
Toyama764
Toyota565
Yokohama45
Yokosuka468
  
Jordan(962)
Amman6
Irbid2
Jerash4
Karak3
Ramtha2